TRO OG LOVE ERKLÆRING FOR VACCINATION OG FORSIKRING

Randers Rottweilerklub, kreds 24
Træningsplads: Bøgelundsvej 26, Askildrup, 8940 Randers SV.

  Ejeren bekræfter, ved sin besvarelse af modtagende mail (TRO OG LOVE ERKLÆRING FOR VACCINATION OG FORSIKRING), at hunden er omfattet af en hundeansvarsforsikring, der dækker deltagelse i træning, prøver m. v., samt at hunden opfylder de til enhver tid gældende vaccinationsbestemmelser. (se nedenstående).

  Vaccinationer: For deltagelse skal hunden være vaccineeret mod hundesyge og paroviros.

  Vaccination skal være foretaget senest 14 dage før 1. træningsdag.

  For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højest må være 1 år gammel.

  For øvrige hunde gælder, at vaccination højest må være 2 år gammel.

  Dokumentation for vaccination skal være indført i hundens sundhedsbog eller stambog eller være vedlagt denne.

  Udenlandske hunde skal være rabiesvaccineret i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning.